Nejčastější dotazy ke kontrole technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy ke kontrolám technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění („zákon o ochraně ovzduší“), přičemž první kontrola odborně způsobilou osobou musí být provedena do konce roku 2016 a poté následně jednou za dva kalendářní roky.

Zveřejněno: 12. 12. 2016

Stáhněte si...