Oznámení návrhu plánu péče o NPP Kukle na období 2019 – 2028

Publikováno: 03.10.2018

K návrhu plánu péče o NPP Kukle na období 2019 – 2028 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 2. listopadu 2018 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Mapy:
Příloha M3 - Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma (listy č. 1.-5.)
Stáhněte si...