Návrh Plánu péče o CHKO Litovelské Pomoraví na období 2019 - 2028

Publikováno: 30.08.2018

Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. K návrhu Plánu péče o CHKO Litovelské Pomoraví na období 2019 - 2028 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 28. září 2018 na adresu - Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

Mapové podklady: