Dokumenty k BAT zpracované UNEP v rámci Minamatské úmluvy o rtuti

Program OSN pro životní prostředí (UNEP – United Nations Environment Programme) zpracovává v rámci svých aktivit k Minamatské úmluvě o rtuti dokumenty týkající se problematiky BAT a nejlepších environmentálních postupů (BEP - best environment practices). Aktuálně byl zpracován dokument pro slévání neželezných kovů. Tyto dokumenty lze chápat jako doplněk k standardním BREF a závěrům o BAT ve smyslu přílohy č. 3 bod 12 zákona o integrované prevenci. Dokumenty jsou dostupné mj. v anglickém, ruském a francouzském jazyce na stránkách UNEP.