Aktualizovaný seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením

V návazosti na aktuální legislativní změny Ministerstvo životního prostředí zpracovalo aktualizovaný seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením. Seznam je aktuální k datu 01.01.2016