DOLEJSKÝ Vladimír, Ing. Ph.D.

náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
+420 267122495
vladimir.dolejsky@mzp.cz