STLOUKAL Petr, Ing.

vedoucí oddělení maloplošných chráněných území a zástupce ředitelky odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny
+420 267122021
petr.stloukal@mzp.cz