KŘÍŽ Jan, Ing.

náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
+420 267122564
jan.kriz@mzp.cz