Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o rozkladu č.j. MZP/2018/430/302, spis. zn. R/3615 ze dne 26.6.2018

Publikováno: 11.07.2018

Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o rozkladu spolku Ateliér trvale udržitelného rozvoje české krajiny, z.s., proti rozhodnutí MŽP, OVSS IV, ze dne 9. 1. 2018, č.j. ENV/2018/2719, MZP/2018/530/77, kterým bylo rozhodnuto, že záměr „Zefektivnění technologie úpravy suroviny – pískovna Milhostov“ nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Stáhněte si...