Oznámení návrhu na vyhlášení NPP V jezírkách a návrh plánu péče o ni

Publikováno: 18.09.2017

K návrhu na vyhlášení Národní přírodní památky V jezírkách a k návrhu plánu péče o tuto památku na období 2018 – 2027 je možné se vyjádřit nejpozději v termínu uvedeném v textu oznámení (tj. do 90 dnů od doručení), a to na adresu - Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

Přílohy plánu péče: