Oznámení návrhu plánu péče o NPP Na skále na období 2019 – 2027

Publikováno: 03.07.2018

K návrhu plánu péče o NPP Na skále na období 2019 – 2027 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 30. července 2018 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Přílohy plánu péče:
Tabulky:
Mapy: