Návrh Plánu péče o CHKO Třeboňsko na období 2018 - 2027

Publikováno: 10.10.2017

Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. K návrhu Plánu péče o CHKO Třeboňsko na období 2018 - 2027 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 2. listopadu 2017 na adresu - Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

Mapové podklady: