Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce České republiky v ochraně vod vycházející z mezinárodních dohod, smluv a úmluv je založena na principu komplexní ochrany povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích nebo hydrogeologických rajonech.

Ministerstvo životního prostředí vydalo brožuru o Mezinárodní spolupráci České republiky v ochraně vod, jejíž elektronická verze je ke stažení (PDF, 75 MB) .