Poptávkové řízení na výběr expertů pro hodnocení auditů UR pro MA21

Publikováno: 06.02.2018

Ministerstvo životního prostředí společně s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí vyhlašuje poptávkové řízení na výběr expertů, kteří budou zařazeni do seznamu expertů pro hodnocení Auditů udržitelného rozvoje (dále Audity UR) v rámci místní Agendy 21 (MA21).

Ministerstvo životního prostředí
Odbor dobrovolných a finančních nástrojů
Adresa: Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
Kontaktní osoba:
Ing. arch. Marie Petrová, e-mail: marie.petrova@mzp.cz

Specifikace zadání:

Výběr expertů pro hodnocení Auditů udržitelného rozvoje, které realizátoři MA21 v ČR v rámci svého postupu předkládají Pracovní skupině MA21 (díle PS MA21) jako součást plnění Kritérií MA21.
Posuzování Auditů UR je prováděno podle Metodiky hodnocení udržitelných měst, schválené PS MA21. Aktuálně platná verze Metodiky, včetně příloh je zveřejněná na oficiálním webu www.ma21.cz v sekci Dokumenty ke stažení.
Uchazeči, kteří splní požadavky a budou zařazeni do databáze expertů MA21, budou dle potřeb PS MA21 oslovování k uzavření smlouvy o dílo na zpracování posouzení nebo hodnocení konkrétních Auditů UR dle své odbornosti.

Minimální požadavky na kvalifikaci pro zařazení do databáze expertů:
  • VŠ vzdělání magisterského stupně,
  • min. 2 roky praxe v předmětné oblasti udržitelného rozvoje v rámci MA21
Nabídka musí obsahovat:
  • Vyplněnou přihlášku k zařazení do seznamu expertů, která je přílohou této výzvy
  • Profesní životopis s relevancí k činnostem expertního týmu MA21 a hodnocenému tématu
Místo a lhůta pro doručení nabídky:

Nabídky, resp. žádosti o zařazení do seznamu expertů prosíme podávat písemně na adresu:
Ministerstvo životního prostředí, odbor 320, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

Lhůta pro doručení nabídky:

Nabídky musejí být doručeny zadavateli do 19. února 2018 do 15.00 hodin. V případě odeslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka.