Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru CTPark Plzeň - BP22 a BP23

Publikováno: 29.01.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS III č.j.: MZP/2018/520/32 ze dne 26. 1. 2018, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru "CTPark Plzeň - BP22 a BP23", o kterém bylo tímto rozhodnutím stanoveno, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...